Nota prawna

Polityka prywatności

  1. Uprzejmie informujemy, że celem utrzymywania witryny www.multioffice.pl jest udostępnienie szerokiemu kręgowi odbiorców informacji o profilu działalności, produktach i osiągnięciach Multioffice Sp. z o.o. w Krakowie, a także ułatwienie komunikacji Multioffice Sp. z o.o. z zainteresowanymi osobami. Dane i informacje, jakie zostają nam przekazane przy pomocy tej witryny (w szczególności treść e-maili, komentarze, dane przedstawiane w formularzach), winny być traktowane jako przekazywane dobrowolnie, a Multioffice Sp. z o.o. nie nalega na ich przekazywanie.
  2. Uprzejmie prosimy o nie przekazywanie przy pomocy witryny www.multioffice.pl informacji noszących cechy danych osobowych (zarówno przekazującego, jak i osób trzecich) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, chyba, że zamiarem właściciela danych jest ich udostępnienie Multioffice Sp. z o.o. w celu prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z ww. celem witryny.
  3. Wszelkie uzyskane przez Multioffice Sp. z o.o. dane są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób, na jaki pozwalają nowoczesne środki techniczne. Zwracamy jednak uwagę, że reguły funkcjonowania Internetu, nie dają pełnej gwarancji poufności samego przekazu i nie przyjmujemy odpowiedzialności za poufność danych w okresie przed ich umieszczeniem w bazie danych prowadzonej przez Multioffice Sp. z o.o. oraz poza tą bazą.
  4. W każdym czasie macie Państwo wgląd do dotyczących Was danych, zgromadzonych w bazie Multioffice Sp. z o.o., a także prawo żądania ich sprostowania i ich usunięcia – o ile nie będą one konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej przez Multioffice Sp. z o.o.
Uważamy, że z chwilą udostępnienia nam adresu internetowego, wyrażacie Państwo zgodę na jego używanie w celu utrzymywania komunikacji z Multioffice Sp. z o.o. we wszelkich sprawach związanych z ww. celem witryny www.multioffice.pl. Sporządzono: luty 2011 r.