Serwis

Serwis – Multioffice Sp. z o.o.
ul. Ppor M. Majdzika 13 (rampa nr 5),
32-050 Skawina
e-mail: serwis@multioffice.pl
Telefon: 12 29 99 732

Procedury

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na materiały eksploatacyjne marki Xerox jest wcześniejsze uzyskanie numeru RID od producenta i dostarczenie go wraz z reklamowanym produktem. Dokonuje się tego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: polserwis@xerox.com temat wiadomości: “Prośba o uzyskanie numeru RID” w wiadomości należy podać numer seryjny urządzenia, opis usterki z załączeniem skanu faktury zakupu w Multioffice i skanu próbnego wydruku.

 

Reklamacje produktów marki CANON za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych realizują autoryzowane serwisy.

http://www.canon.pl/Support/Consumer_Products/services_locator/index.aspx

 

W celu zgłoszenia produktu marki BROTHER prosimy o kontakt z gwarantem.

Infolinia: 801 333 803 lub (22) 500 94 94

Godziny pracy: 9:00-17:00

 

Brother Central and Eastern Europe GmbH
Pfarrgasse 58, 1230 Vienna, Austria
ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa

tel. (22) 441 63 00
fax (22) 441 63 01

Godziny pracy: 8:00-16:00

https://www.brother.pl/support/contact-us
 

Rękojmia u producenta na materiały eksploatacyjne marki HP wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

Uszkodzenia materiałów eksploatacyjnych powinny być zgłaszane na Infolinii Samsung.

tel.: 0 801-172-678 lub 0 801 1Samsung*

Infolinia dedykowana dla telefonów komórkowych:

+48 22 607-93-33

Naprawa, bądź wymiana materiałów eksploatacyjnych odbywa się w trybie door-to-door. Konsultant po wstępnej weryfikacji ustali dokładną przyczynę problemu i poprosi Klienta o odesłanie samego materiału eksploatacyjnego. Konsultant infolinii w takim przypadku zamówi kuriera po odbiór uszkodzonego materiału eksploatacyjnego. Wszystkie materiały eksploatacyjne powinny być właściwie zabezpieczone do wysyłki i uzupełnione o:

 • opis usterki i/lub przykładowe wydruki
 • dowód zakupu na materiały eksploatacyjne
 • nr seryjny urządzenia w jakim pracowały

W uzasadnionych przypadkach konsultant poprosi o odesłanie urządzenia razem z materiałami eksploatacyjnymi.

 1. Raz w miesiącu Klient ma możliwość nadania na koszt MULTIOFFICE przesyłki zawierającej wadliwe produkty oświetleniowe marki ART.
 2. Warunkiem nadania przesyłki serwisowej oraz bezpłatnej przesyłki w/w produktów jest wypełniony formularz Zgłoszenia reklamacyjnego na wszystkie wysyłane produkty oraz przyklejenie jego jednej kopii na zewnątrz paczki (drugą kopię umieszczamy wewnątrz paczki) oraz przesłanie zdjęcia przygotowanej paczki do Opiekuna Klienta lub wysłanie e-mailem oświadczenia, że paczka jest przygotowana i posiada naklejony wydruk Zgłoszenia reklamacyjnego RMA..
 3. Wysyłka wadliwych produktów oświetleniowych marki ART na koszt firmy Multioffice odbywa się raz w miesiącu kalendarzowym, wyłącznie firmą wskazaną przez Multioffice. Przy wysyłce należy podać kurierowi nr klienta Multioffice u Przewoźnika
 4. Multioffice zastrzega sobie nieuwzględnienie reklamacji w przypadkach opisanych w warunkach gwarancji, co może skutkować koniecznością zwrócenia Multioffice kosztów transportu nieuznanej w całości reklamacji.
 5. Wysyłka produktów do serwisu i nie spełnienie warunków od 1-3, skutkuje zastosowaniem standardowych zasad serwisowych Multioffice dostępnych na stronie WWW.
 6. Brak naklejonego na paczkę formularza Zgłoszenia reklamacyjnego uniemożliwia wysyłkę paczki i skorzystanie z Programu wsparcia serwisowego dla produktów oświetleniowych ART.


Poprzez złożenie zamówienia w Multioffice Sp. z o.o. klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje powyższe zasady przeprowadzania reklamacji i zwrotu towaru do Multioffice Sp. z o.o.

 

Wszelkie reklamacje takich produktów należy składać drogą elektroniczną na adres: serwis@multioffice.pl W treści wiadomości prosimy o podanie:
 • numeru faktury zakupu,
 • numeru seryjnego produktu,
 • dokładnego opisu usterki.
  Po weryfikacji zgłoszenia zostanie nadany numer RMA oraz wszystkie informacje dalszych procedur.

Urządzenia podłączone do produktów firmy HSK Data Ltd. Sp. z o.o. (dalej określanej jako “HSK”) są objęte na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez taki produkt, do wysokości nie przekraczającej kwot podanych w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń”.

Przez 1 (jeden) rok od daty zakupu, wszystkie wymienione w „Zasadach Ochrony Podłączonych Urządzeń” (dalej określanych jako “Zasady Ochrony”) produkty HSK (dalej określane łącznie jako “Produkty” lub każdy z osobna jako “Produkt”) są objęte ubezpieczeniem podłączonych urządzeń.

Sposób realizacji ubezpieczenia jest zawarty w Zasadach Ochrony.

Aby możliwe było zapoczątkowanie realizacji ubezpieczenia, poszkodowany użytkownik (dalej określany jako “Użytkownik”) musi spełnić poniższe warunki:

 1. posiadać dokument zakupu (paragon, fakturę) z datą nabycia Produktu,
 2. prawidłowo wypełnić „Protokół rozpatrzenia roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej przez produkt HSK Data Ltd. Sp. z o.o.” (określany dalej jako “Protokół”),
 3. skontaktować się mailowo lub telefonicznie z HSK w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia wystąpienia szkody, w celu uzyskania i naniesienia w Protokole numeru zgłoszenia. Należy być przygotowanym na podanie:
  • nazwy i typu Produktu, do którego był podłączony sprzęt, który uległ uszkodzeniu,
  • miejsca i daty nabycia Produktu,
  • miejsca i daty powstania szkody,
  • informacji o urządzeniach podłączonych do Produktu w momencie powstania szkody (w tym informacji czy urządzenia te posiadają znak CE),
 4. w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia szkody wysłać na adres HSK Produkt, kopię dokumentu zakupu oraz wypełniony Protokół z naniesionym numerem zgłoszenia.

* suma gwarancyjna 2 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczania