Serwis

Serwis – Multioffice Sp. z o.o.
ul. Ppor M. Majdzika 13 (rampa nr 5),
32-050 Skawina
e-mail: serwis@multioffice.pl
Telefon: 12 29 99 732

Zgłoszenie

Reklamacje

W celu reklamacji produktów wadliwych należy zapoznać się z procedurami reklamacji i warunkami gwarancji produktów (sprawdź tutaj) oraz uzupełnić on-line Zgłoszenie reklamacyjne do serwisu. Wydrukowane zgłoszenie reklamacyjne, zawierające kod kreskowy, powinno być naklejone na zewnątrz opakowania logistycznego w celu łatwej identyfikacji przesyłki. Brak naklejonego Zgłoszenia na opakowaniu będzie skutkować nie przyjęciem paczki.

Do uzupełnienia Zgłoszenia Reklamacyjnego w systemie Mozam potrzebne Państwu będą:

 • login i hasło do systemu Mozam
 • nr faktury, na której znajduje się reklamowany produkt
 • opis usterki

Zgłoszenia reklamacji składać można poprzez

Internetowy Moduł Zamówieniowy moZam

Zwroty towarów sprawnych

Zwroty przyjmowane są wyłącznie w następujących sytuacjach:

 1. Została wystawiona faktura z dopiskiem w uwagach „możliwość zwrotu do dnia…”.
 2. Zaistniała pomyłka handlowca lub magazyniera, która została potwierdzona przez pracownika magazynu Multioffice sp. z o.o.
 3. Inne powody – po otrzymaniu zgody Product Managera lub Dyrektora Handlowego

Warunki przyjęcia zwrotu towaru:

 • Został uzupełniony on-line Dokument Zwrotu w module Zwroty systemu Mozam i uzyskał on status “Uznana” oraz numer.
 • Paczka zawierająca zwracany produkt ma naklejony na zewnątrz Dokument Zwrotu lub posiada czytelny numer Dokumentu Zwrotu.
 • Zwracany towar jest pełnowartościowy i jego opakowanie nie jest uszkodzone. Towar i opakowanie nie może mieć umieszczonych przez Klienta etykiet, napisów, oznaczeń i zabezpieczeń, a także śladów i uszkodzeń po nich.
 • Zakup zwracanego towaru nie jest starszy niż 120 dni (w sytuacji z pkt. 2 – zakup nie starszy niż 14 dni)
 • W sytuacji opisanej w pkt. 3, jeśli zostanie uiszczona opłata operacyjna w wysokości 10 zł + koszty transportu faktury pierwotnej, w wypadku zwrotu towaru z całego dokumentu lub z jego znacznej części. Opłata jest fakturowana, a faktura jest wysyłana pocztą lub e-mailem razem z korektą.
 • Towar zwracany jest przysłany do Multioffice Sp. z o.o. na koszt zwracającego (nie dotyczy sytuacji z pkt. 2)

Zastrzegamy sobie prawo nie odebrania nieopisanej paczki ze zwrotem oraz odesłanie na koszt klienta zwrotu nie spełniającego powyższych warunków.

Do uzupełnienia Dokumentu Zwrotu w systemie Mozam potrzebne Państwu będą:

 • login i hasło do systemu Mozam. Dostęp do modułu Zwroty systemu Mozam nie wymaga podpisania umowy Mozam, a jedynie pisemnego zgłoszenia (e-mail, faks, list) przez osobę uprawnioną do reprezentowania Klienta danych operatora, który otrzyma dostęp i możliwość wykonywania operacji w module Zwroty Mozam.
 • nr faktury, na której znajduje się zwracany produkt lub na której wystąpiła niezgodność z dostawą
 • opis powodu zwrotu – zgodnie z jedną z sytuacji opisanych powyżej lub nazwisko osoby, z którą go uzgodniono.